Contact‎ > ‎

Fundaţia OMI

Fundaţia MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA este persoană juridică română în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/30.01.2000.
Fundaţia este o instituţie de educaţie şi formare, nonguvernamentala, nonprofit, fără scop lucrativ şi apolitică, constituită în baza prevederilor legii referitoare la asociaţii şi fundaţii. Ea îşi desfăşoară activitatea conform acestor reglementari şi a prevederilor Actului constitutiv şi ale Statutului.
Scopul fundaţiei este promovarea educaţiei şi formării creştine, în diferitele ei forme de exprimare culturală, educativă, misionară, dând în mod special atenţie pregătirii pentru viața spirituală şi promovarea unităţii între bisericile creştine. Fundaţia este nepatrimonială, nelucrativă şi nonprofit, destinată oricărui cetăţean, fără deosebire de naţionalitate, convingeri politice sau religioase, vârstă, sex, studii şi profesie, care doreşte să-şi îmbogăţească cunoştinţele de cultură generală, prin creşterea responsabilităţii civice, promovarea libertăţii şi demnităţii umane, favorizarea progresului economic şi social al naţiunii, implicându-se în formarea umană şi creştină deschisă unei "case comune europene".
Fundaţia se va ocupa de formarea integrală a persoanei umane, în mod deosebit de educaţia tinerilor în plinătatea valorilor umane, sociale, spirituale şi creştine.
Fundaţia are sediul în România, Jud. Argeş, Com. Mărăcineni, Loc. Argeşelu.
Fundaţia MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA promovează iniţiative formative cu sprijinul donaţiilor de care beneficiază. De aceea pune la dispoziție modalităţile prin care se poate face o donaţie.

Virament bancar
Coordonatele contului:
FUNDAŢIA MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA
Adresa: Sat Argeselu, Com. Maracineni
Cod Fiscal: 14406956
Banca: ING Bank – suc. Pitesti
Numere de cont: 
• RON: RO56 INGB 0006 0081 0604 8915
• EUR: RO05 INGB 0006 0081 0604 0715

Mandat poştal
Mandatul poştal este achitabil la Fundaţia MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA
Adresa:
Fundaţia MISSIONARI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA
sat Argeselu, com. Maracineni
Cod fiscal 14406956
Tel. 0248.211816

 2% din impozitul pe venit
Sistemul 2% permite oricărui contribuabil să direcţioneze în fiecare an 2% din impozitul său pe venit către un ONG, asociaţie sau fundaţie (Legea nr. 571/2003 si OMF 2017/2005).
Firmele
 cu parte din impozitul pe profit, până la 20%, pe care ar trebui să-l plătească statului pot să-l doneze pe baza Codului fiscal fără a depăşi 3‰ din cifra de afaceri.

Comments