Despre


Copiii cu CES

Toţi copiii necesită să fie îndrumaţi pe tot parcursul dezvoltării lor.
Dintre aceştia, unii au cerinţe educative speciale.
Aceste nevoi educaţionale sunt complementare faţă de obiectivele generale pe care le urmăreşte educaţia şi învăţământul. De aceea educaţia trebuie să fie adaptată persoanei ţinând cont de natura unei lipse în procesul de învăţare.
Intervenţia specifică asupra unui copil cu cerinţe educative speciale urmăreşte aceste obiective: 
- completarea şi adaptarea educaţiei persoanei
- promovarea integrării şi incluziunii sociale
Subpagini (1): Drepturi
Comments