Despre‎ > ‎Drepturi‎ > ‎

Cadrul didactic de sprijin


Cadrul didactic de sprijin/itinerant este integrat într-o unitate de învăţământ de masă, colaborând la diferite iniţiative cu scopul de a favoriza integrarea şi incluziunea copilului cu cerinţe educative speciale.
Cadrul didactic de sprijin/itinerant în acord cu cadrele didactice de la grupă/clasă, unde este prezent elevul cu CES, stabileşte şi realizează un plan de intervenţie personalizat şi modalităţile de aplicare.
Dintre atribuţiile cadrului didactic de sprijin/itinerant amintim:
- participă la activităţile clasei ţinute de învăţător sau profesor;
- ia parte la activităţile educative;
- organizează activităţi de intervenţie personalizată;
- elaborează materiale didactice ţinând cont de dificultăţile de învăţare întâmpinate de elevi şi le foloseşte în cadrul celor 16 ore (norma didactică de predare).

Cadrul didactic de sprijin poate direcţiona către Comisia internă de evaluare continuă elevii care manifestă cerinţe educative speciale.
(cfr. Art. 10 din ORDIN privind Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în învăţământul de masă, ANEXĂ la OMEC nr. 5379/25.11.2004).
Comments