Organizarea activităţilor încluzive în 2011-2012

Despre planul de intervenţie incluzivă
cadre didactice de sprijin
Ana-Maria Aron

persoana care a furnizat informaţiile
Fundaţia OMI

actualizat în data de
21 iulie 2012
Anul 2011-2012 continuă şi completează munca din anii precedenţi.
În funcţie de nevoi, fiecare copil beneficiază de 2 sau 3 ore pe săptămână cu profesorul de sprijin. Micşorarea numărului de ore este cauzată de aproape dublarea numărului de copii cu CES din şcoală.
Din rapoartele cadrelor didactice de la clasă reiese atingerea obiectivelor ce vizează achiziţii cognitive, dar şi a celor care urmăresc integrarea.
Cu privire la integrare, îndrumătorii de la clasă remarcau că “elevii au acceptat copilul cu CES”, “îl ajută”, “îl respectă, îl tratează ca pe egalul lor”, acesta “participă la activităţile clasei”, “leagă prietenii cu colegii”.
Toate cadrele didactice au remarcat “progrese la nivel comportamental”, “dezvoltarea independenţei”, “îmbunătăţirea responsabilităţii”, “comunicare mai uşoară şi mai multă încredere în sine” la copiii ce beneficiază de structuri de sprijin.
Ţinând cont de potenţialul fiecăruia, toţi şcolarii au făcut achiziţii cognitive concretizate în deprinderi de scris-citit şi calcul matematic.

Se afișează 7 elemente
Nr. elevi cu CESAnul de naştereClasaDeficienţaOre săptămânale cu CDS
Sortați 
 
Sortați 
 
Sortați 
 
Sortați 
 
Sortați 
 
Nr. elevi cu CESAnul de naştereClasaDeficienţaOre săptămânale cu CDS
1999 a V-a S Deficienţă mintală 
1997 a VII-a Deficienţă mintală uşoară asociată cu tulburare de dezvoltare a abilitaţilor şcolare  
2002 a II-a S Tulburare pervazivă de dezvoltare 
2003 a I-a I Parapareză spastică 
2000 a IV-a I Deficienţă mintală 
2004 a I-a I Parapareză spastică 
2000 a IV-a S Deficienţă mintală 
Se afișează 7 elemente
Comments