Organizarea activităţilor încluzive în 2012-2013

Despre planul de intervenţie incluzivă
cadre didactice de sprijin
Ana-Maria Aron

persoana care a furnizat informaţiile
Fundaţia OMI

actualizat în data de
13 iulie 2013
În anul 2012-2013 în Şcoala Gimnazialǎ “Sfântul Iacob” au fost înscrişi, la ciclul primar şi gimnazial, 12 elevi cu cerinţe educaţionale speciale (grad de handicap: mediu si grav). Creşterea numǎrului de copii se datoreazǎ integrǎrii şi incluziunii realizate într-un mod real. Acest lucru a fǎcut necesarǎ angajarea celui de-al doilea cadru didactic de sprijin. 
Pe parcursul acestui an au fost continuate “construcţiile” începute în anii precedenţi, sau au fost puse bazele unora noi. 
Evaluǎrile finale au relevat obiective atinse şi parţial atinse. În funcţie de rezultatele evaluǎrilor iniţiale o parte din acestea vor fi reluate în anul şcolar urmǎtor. 
Fişele de progres şi declaraţiile cadrelor didactice de la clasǎ scot în evidenţǎ achiziţiile realizate de fiecare copil în parte.
Comments