Organizarea activităţilor incluzive în 2012-2013

Despre planul de intervenţie incluzivă
cadre didactice de sprijin
Rădulescu Cristina Andreea

persoana care a furnizat informaţiile
Fundaţia OMI

actualizat în data de
13 iulie 2013
Programul de lucru suplimentar cu profesorul de sprijin implementat prin proiectul “parteneriat de sprijin”, începând cu data de 11 februarie 2013, a vizat 8 elevi care au înregistrat progrese precum: cunoaşterea şi recunoaşterea semnelor grafice în spectrul litere-cifre; asocierea sunet-semn grafic; citirea textelor cunoscute sau la prima vedere (cu neajunsurile de rigoare: ritm neadecvat, nerespectarea punctuaţiei, blocaje pe parcursul propoziţiei şi a frazei); înţelegerea mesajului scris sau auzit şi capacitatea reproducerii lui în cuvinte proprii; realizarea unor operaţii simple matematice de ordinul adunare-scădere. 

Fiecare dinte aceşti factori îşi are contribuţia la reuşita şcolara şi socială a elevului. Performantele obţinute sunt un câştig emoţional pentru o dezvoltare armonioasa a personalităţii de aceea la sfârşitul anului şcolar a fost recomandată menţinerea unui program de lucru susţinut şi suplimentar pentru formarea unor abilităţii şcolare şi personale în ceea ce-i priveşte atât din partea şcolii prin activitate adaptată nivelului lor şi susţinerea prin servicii speciale (profesor de sprijin) cât din partea familiei.

Acordarea unei atenţii speciale în timpul orelor de lucru cu profesorul de sprijin a determinat o creştere a motivaţiei acestor copii pentru învăţare şi receptivitate la orele de curs. Printr-o explicare amănunţită şi adecvată nivelului de înţelegere a fiecăruia, au reuşit acumularea informaţilor lacunare.

Profesorul de sprijin vine în ajutor în mod individual fiecărui copil cu dificultăţi de învăţare, ajutând la „construcţia” intelectului viitorului adult. O mare realizare a acestui program în acest interval a fost aceea de reuşită de promovare a clasei de către toţi copiii incluşi în program.

Utilitatea serviciilor acestui profesor de sprijin este bine de menţinut şi de regăsit în şcoala normală şi pe viitor. Din acest motiv s-a subliniat necesitatea de a demara din partea familiilor procedurile necesare obţinerii dosarului de CES pentru a putea beneficia în continuare de aceste servicii.Comments